sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Wizja SEPA

SEPA ma na celu stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych, gdzie konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli dokonywać płatności w sposób tak łatwy, szybki, bezpieczny i tani jak obecnie swoich krajach.

Wprowadzenie w 1999 roku Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wspólnej waluty euro położyło podwaliny pod rozwój zintegrowanego europejskiego rynku towarów i usług. Idee te zostały entuzjastycznie przyjęte również w Strategii Lizbońskiej z 2000 roku. Prace nad wizją Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) trwały długo, ale teraz wizja harmonizacji jest realna. W ciągu najbliższych czterech lat europejscy obywatele i przedsiębiorcy będą mogli dokonywać płatności w euro w ramach całego obszaru SEPA tak łatwo, jak we własnym państwie.

SEPA to nie tylko zwiększenie wydajności przetwarzania płatności transgranicznych w euro - SEPA w rzeczywistości oznacza dużo więcej. SEPA to olbrzymi i niezmiernie ważny projekt harmonizacyjno- restrukturyzacyjny, który będzie miał wpływ na wiele krajowych instrumentów płatniczych m.in. poprzez implementację wspólnych zasad i standardów technicznych. W rezultacie zmiany dotkną wszystkich elektronicznych płatności, gdyż polecenia zapłaty, przelewu czy też karty zmigrują do wspólnych interoperacyjnych formatów i procedur przetwarzania. Jednocześnie instrumenty i praktyki stricte krajowe będą stopniowo wycofywane. Każdy podmiot pozostający w stosunkach bankowych w Strefie Euro będzie doświadczał wpływu projektu SEPA.

SEPA stworzy ponadto warunki dla zwiększonej konkurencji w obszarze płatności. Poprzez harmonizację uda się zbudować bardziej wydajne systemy płatnicze, które przynosić będą widoczne korzyści dla gospodarki i całego społeczeństwa. Znaczenie euro będzie systematycznie rosło jako waluty zintegrowanego obszaru płatności.