sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Statystyki transakcji polecenia przelewu SEPA za 3Q 2011 r.

Statystyki SCT za trzeci kwartał tego roku, ZBP zebrało od 21 polskich banków. Dane te potwierdzają tendencję wzrostową ilości realizowanych transakcji.
Wrzesień br przyniósł spadek wartości otrzymywanych transakcji przy jednoczesnym wzroście ich ilości.
Adnotacja: Dane przekazane przez jeden z banków nie uwzględniają wartości przelewów. W statystykach została ujęta jednak ilość realizowanych przez bank przelewów.

Statystyki transakcji polecenia przelewu SEPA za 2Q 2011 r.

Statystyki SCT za drugi kwartał tego roku, ZBP zebrało od 20 polskich banków. Generalnie zauważamy tendencję wzrostową zarówno w odniesieniu do wartości, jak i ilości realizowanych poleceń przelewu.
Adnotacja: Dane przekazane przez jeden z banków nie uwzględniają wartości przelewów. W statystykach została ujęta jednak ilość realizowanych przez bank przelewów.

Poziom migracji na standard SCT w I kwartale 2011 r.

Statystyki, które aktualnie przekazywane są do Związku Banków Polskich przez 21 banków wskazują na systematyczny wzrost poziomu migracji na standard SEPA (19 banków- pełne dane, 1 bank- dane zbiorcze za kwartał, 1 bank- dane dotyczące ilości transakcji)
Adnotacja: Dane przekazane przez jeden z banków nie posiadają rozdzielenia na poszczególne miesiące, w związku z czym zbiorcze wartości zostały ujęte w ostatnim miesiącu - marcu.


Wykres ilości transakcji
Wykres wartości transakcji