sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Statystyki transakcji polecenia przelewu SEPA za 2Q 2012 r.

Poniżej znajdą Państwo dane zebrane przez Sekretariat SEPA z 21 polskich banków.

Statystyki transakcji polecenia przelewu SEPA za 1Q 2012 r.

Statystyki SCT za pierwszy kwartał roku 2012, ZBP zebrało od 21 polskich banków. Dane te potwierdzają tendencję wzrostową ilości realizowanych transakcji.

Statystyki transakcji polecenia przelewu SEPA za 4Q 2011 r.

Statystyki SCT za ostatni kwartał, ZBP zebrało od 20 polskich banków. Dane te wskazują, iż zarówno implementacja PSD jak i bliski termin uchwalenia Regulacji SEPA sprzyjają wzrostowi ilości i wartości transakcji polecenia przelewu SEPA.

Statystyki transakcji polecenia przelewu SEPA za 3Q 2011 r.

Statystyki SCT za trzeci kwartał tego roku, ZBP zebrało od 21 polskich banków. Dane te potwierdzają tendencję wzrostową ilości realizowanych transakcji.
Wrzesień br przyniósł spadek wartości otrzymywanych transakcji przy jednoczesnym wzroście ich ilości.
Adnotacja: Dane przekazane przez jeden z banków nie uwzględniają wartości przelewów. W statystykach została ujęta jednak ilość realizowanych przez bank przelewów.

Statystyki transakcji polecenia przelewu SEPA za 2Q 2011 r.

Statystyki SCT za drugi kwartał tego roku, ZBP zebrało od 20 polskich banków. Generalnie zauważamy tendencję wzrostową zarówno w odniesieniu do wartości, jak i ilości realizowanych poleceń przelewu.
Adnotacja: Dane przekazane przez jeden z banków nie uwzględniają wartości przelewów. W statystykach została ujęta jednak ilość realizowanych przez bank przelewów.