sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Plan migracji

W ramach SEPA Polska od czerwca 2007 r. toczyły się prace nad budową Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA. Plan jest dokumentem przedstawiającym zadania i role poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie SEPA. 

 

Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA zatwierdzony przez Zarząd ZBP (pażdziernik 2007)

Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA (luty 2008)

 

Na posiedzeniu 5 lutego 2010 roku Zarząd Związku Banków Polskich podjął Uchwałę ws. przyjęcia rewizji Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA. 

 

Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA (luty 2010)

 

Dokumenty te, ze względu na zmianę otoczenia zarówno prawnego jak i faktycznego, należy traktować, jako dokument archiwalny i nieobowiązujący. W 2013 roku w ramach Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA, działającego w ramach SEPA Polska, pojawiła się koncepcja aktualizacji planu, jednak ze względu na przyjęty w konsekwencji inny tryb pracy Zespołu, zrezygnowano z przygotowywania tego materiału. W zamian za to Zespół ds polecenia przelewu SEPA wyda podsumowanie ustaleń podjętych podczas prac związanych z migracją. Materiał taki, uwzględniający również interpretacje dyskusyjnych przepisów Rozporządzenia SEPA, zostanie przygotowany po zakończeniu analiz tych zagadnień, a następnie zamieszczony na stronie www.sepapolska.pl

 

 

Rozporządzenie SEPA end-date przewiduje daty końcowe migracji na instrumenty polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty w walucie euro. Dla państw spoza strefy Euro (w tym Polski) jest to 31 października 2016 r.

 

Ostateczny termin migracji dla państw strefy Euro upłynął w sierpniu 2014 r. (w wyniku wydłużenia tego okresu w strosunku do pierwotnego, który mijał 1 lutego 2014 r.)

 

W związku z tym, intencją SEPA Polska jest obserwacja migracji w strefie Euro, analiza ewentualnych trudności w tym zakresie i uwzględnienie wniosków z tych obserwacji zaintereoswanym.