sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Organizacja

SEPA Polska jest ciałem funkcjonującym przy Związku Banków Polskich. W ramach SEPA Polska działa Sekretariat SEPA, w którego skład wchodzą:

 • Koordynator Krajowy Programu SEPA  (Paweł Widawski)
 • Sekretarz SEPA Polska (Ewelina Stępnik)

 

Obecnie SEPA Polska działa w formule Zespołów roboczych, których prace organizowane są przez Sekretarza SEPA Polska, oraz nadzorowane przez Koordynatora Krajowego Programu SEPA

 

 

Zespoły robocze SEPA

 

W ramach polskiej organizacji SEPA działają następujące Zespoły robocze:

 

 • Zespół ds. Polecenia Przelewu SEPA (Przewodnicząca: Aldona Gryz)
 • Zespół ds. Polecenia Zapłaty SEPA (Przewodniczący: Konrad Dudek)
 • Zespół ds. Kart SEPA (Przewodniczący: Paweł Pomianowski)
 • Zespół ds. Gotówki (Przewodnicząca: Ewa Pieczyńska)
 • Zespół ds. Innowacji i Nowych Standardów SEPA (Przewodniczący:Marcin Wiśniewski)
 • Zespół ds. Komunikacji SEPA (Przewodnicząca: Dominika Duziak)

 

 

Rekomendacje, dotyczące wdrażania zasad SEPA do polskiego systemu płatniczego, opracowywane są przez Zespoły robocze SEPA Polska. Zespoły robocze stanowią najważniejszy element SEPA Polska- ich głównym zadaniem jest przygotowywanie procesu i harmonogramu implementacji dla poszczególnych instrumentów, przeprowadzanie analiz, wypracowywanie strategii, oraz nowych rozwiązań. Istotną rolę w procesie implementacji SEPA w Polsce, z punktu widzenia politycznego, odgrywa Narodowy Bank Polski, którego przedstawiciele aktywnie angażują się w prace Zespołów roboczych i konsultują propozycje wystosowywane przez Zespoły robocze.

 

 

W pierwotnej formule, jako ciało sterujące SEPA Polska, zostało powołane SEPA Forum Polska (SFP), stanowiące swego rodzaju płaszczyznę do wypracowywania propozycji w sprawach międzybankowych i wspólnej polityki SEPA. Ciałami konsultacyjnymi SEPA Forum Polska są: Rada Bankowości Elektronicznej, Komitet ds. Systemu Płatniczego, Rada Wydawców Kart Bankowych oraz Komitet Agentów Rozliczeniowych, działające przy ZBP. Ponadto, SFP konsultować może propozycje z organizacjami reprezentującymi interesy konsumentów i przedsiębiorców.

Obecnie, w związku ze skoncentorwaniem prac SEPA Polska wokół Zespołów roboczych, SEPA Forum Polska zwoływane są doraźnie z inicjatywy Koordynatora Krajowego Programu SEPA./

 

 

 

Skład SEPA Forum Polska

 

 • Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce (Paweł Widawski)
 • Przedstawiciel ZBP w Zarządzie (Board) oraz General Assembly Europejskiej Rady ds Płatności (j.w.)
 • Przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego- Dyrektor Departamentu ds. Systemu Płatniczego (Adam Tochmański)
 • Przewodnicząca Rady ds. Usług Płatniczych (Grażyna Gaczoł - ING Bank Śląski S.A.)
 • Przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej (Piotr Alicki - PKO Bank Polski S.A.)
 • Przewodniczący Rady Wydawców Kart Bankowych (Wojciech Pantkowski - Bank Pekao S.A.)
 • Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych (Marek Paradowski - Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService)
 • Przewodniczący Forum Technologii Bankowych (Paweł Jakubik - Członek Zarządu Microsoft sp. z o.o.)
 • Przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (Tomasz Jończyk)
 • Przewodniczący Zespołów Roboczych (patrz niżej)
 • Reprezentujący ZBP członkowie Grup Roboczych EPC:

    - Payment Security Support Group (PSSG) (Marta Mróz Sipiora - Credit Agricole Polska S.A.)

    - Cash Efficiency Working Group (CEWG) (Marta Mróz Sipiora - Credit Agricole Polska S.A.)

    - Cards Working Group (CWG) (Piotr Wichowski - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)

    - ad hoc Task Force on instant payments (Grzegorz Leńkowski - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)

    - ad hoc Task Forces on mobile payments (Grzegorz Leńkowski - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)