sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Korzyści dla konsumentów

SEPA wychodzi naprzeciw potrzebom milionów osób, które podejmują pracę poza granicami swojej ojczyzny, jak również turystów, studentów wyjeżdżających na stypendia. SEPA wyeliminuje zatem wiele niezbędnych obecnie stosunków, relacji bankowych i konsument będzie mógł operować jednym tylko rachunkiem, który da mu dostęp do każe banku i każdego beneficjenta w SEPA. Mobilny Obywatel Europy, bez względu na miejsce pracy lub nauki, odczuje znaczne polepszenie poziomu usług płatniczych w ramach SEPA.

Dziś - przed wprowadzeniem SEPA (2006)Jutro - SEPA
Tylko płatności ograniczone do rynku krajowego, odrębne usługi płatności za granicę: inne zasady, koszty, terminy realizacji, brak przejrzystości, wygody, niezrozumiałe procedury. Płatności dokonywane będą z banku krajowego do jakiegokolwiek kraju na obszarze SEPA przy użyciu wspólnych standardów, w oparciu o te same zasady.
Płatność za granicą:
  • Krajowe karty płatnicze często nie są akceptowane w innych państwach
  • Często korzystamy z bankomatów- za duża ilość gotówki w portfelu zwiększa obawy o bezpieczeństwo
  • Brak jest przejrzystości w obliczaniu opłat pobieranych przy dokonywaniu transakcji za granicą
  • Zauważalne są znaczne różnice wyglądu przebiegu transakcji za granicą
  • Możliwość korzystania z jednej karty płatniczej we wszystkich punktach usługowo- handlowych na obszarze SEPA
  • Zmniejszy się liczba transakcji w bankomatach, a zwiększy stopień używania kart płatniczych- mniej gotówki w portfelu, większa wygoda i bezpieczeństwo
  • Pełna przejrzystość opłat i kursów wymiany we wszystkich państwach Unii
  • Transakcje przeprowadzane będą na tych samych zasadach
Niekiedy transakcje internetowe i telefoniczne możliwe są wyłącznie w ramach rynku krajowego. Często istnieją obawy o bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, jak również o ochronę praw konsumentów i ewentualne rozwiązywanie sporów na tym tle. Płatności elektroniczne i mobilne, wykonywane w oparciu o te same zasady i standardy na całym obszarze SEPA, cechować się będą dużym bezpieczeństwem. Nowe ramy prawne zapewnią większą ochronę konsumenta.
Różnorodne usługi przesyłania pieniędzy oraz dokonywania płatności poza rynkiem krajowym, opóźnienia w transferach pieniężnych, potrącanie opłat z kwoty transferowanej. Ulepszona, konkurencyjna cenowo obsługa wszystkich płatności poza rynkiem krajowym z nowymi numerami rachunków, brak pobierania opłat z kwoty transferu- na rachunek odbiorcy dociera pełna kwota przelewu w określonym z góry, pewnym terminie.
Niespójne procesy przetwarzania poleceń zapłaty. Złożone procesy zlecenia płatności i procesy jego zmiany ( na niektórych rynkach) Standardowe zasady polecenia zapłaty dla wszystkich państw obszaru euro. Wspólne procesy zlecenia dla ustanowienia, pierwszej płatności i zmian danych stałych
Wydłużone terminy przetwarzania wynagrodzeń i innych płatności na niektórych rynkach Przewidywalne ramy czasowe transakcji oferowane przez banki bez obniżenia aktualnego poziomu usług
Złożone opłaty bankowe za usługi płatnicze W pełni jawne koszty, opłaty i kursy wymiany dla płatności
Zróżnicowanie poziomu ochrony konsumenta w zależności od prawa krajowego Wspólne zasady ochrony konsumenta w całej Unii Europejskiej
Ograniczony wybór banków, które oferują usługi płatnicze ( na niektórych rynkach) dostosowane dla osób przebywających za granicą lub często podróżujących Zwiększony wybór i możliwość wybrania konta o najniższych kosztach i najwyższej funkcjonalności we wszystkich krajach SEPA
Wspólne systemy transferu rent i emerytur w przypadku pobytu poza granicami własnego kraju Jednolite procedury transferu rent i emerytur w przewidywalnych i jasnych ramach czasowych
Nowe korzyści SEPAKonsumenciAkceptanciPrzedsiębiorcyAdministracja publiczna
Wspólne standardy dla strefy SEPA
Więcej opcji w procesie zaopatrywania dla sektora bankowego
Jeden rachunek bankowy obsługujący całą Europę
Przejrzystość opłat
Wspólny proces dla odrzuceń/sporów, redukcja kosztów/ złożoności
Czas wykonania zlecenia
Nowy System Polecenia Zapłaty dla Strefy SEPA  
Wspólny System ETS i zarządzanie  
Transaction Pooling/ operacje STP, lepsze zarządzanie płynnością    
Automatyzacja procesów end to end  
Akceptacja kart płatniczych na całym obszarze UE  
Zwiększona liczba transakcji kartowych dzięki wycofywaniu gotówki
Zredukowana liczba oszustw kartowych  
Niższe koszty terminali    
Jednolite etykiety terminali (terminal foortprint)    
Zwiększony wybór usług przetwarzania  
Niższe koszty standardowych usług i software’u