sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Korzyści dla banków

Wszystkie banki na terenie Europy, aktywne w obszarze transakcji w euro, zostaną dotknięte zmianami płynącymi z wdrażania SEPA. Dlatego tak ważnym jest, aby sektor bankowy nie postrzegał SEPA jako jedynie projektu dostosowania, wymagającego ogromnych nakładów inwestycyjnych, oraz pracy, ale przede wszystkim jako nową możliwość biznesową, związaną z wprowadzaniem innowacji, rozwijaniem nowych produktów, zastępowaniem starzejących się systemów i zwiększaniem wydolności operacyjnej.
SEPA dla Banków

  • Zwiększona przejrzystość opłat oraz łańcucha transakcyjnego zredukuje subwencjonowanie określonych produktów przez inne ( w szczególności chodzi tu o subsydiowanie gotówki ), a w rezultacie, ceny produktów płatniczych będą wynikały z ich realnych kosztów.
  • Przejrzystość umożliwi również uproszczenie struktur, zwiększenie zrozumienia wśród klientów, jak również spełni wymagania regulatorów i grup przedsiębiorców i konsumentów.
  • Wykorzystując promowane przez SEPA innowacje i nowoczesne kanały dostępu do klientów, banki mają szansę rozwinąć nowe i atrakcyjne propozycje produktowe dla nowego, większego rynku i określonych segmentów klientów.
  • Nowe instrumenty płatnicze i dokumenty ramowe SEPA zostały tak skonstruowane, aby umożliwić redukcję wewnętrznych i zewnętrznych kosztów ponoszonych przez banki. Nowy konkurencyjny rynek mechanizmów rozliczeń i rozrachunku (CMS) powinien obniżyć koszty banków w tym obszarze.
  • Wraz z redukcją ilości transakcji „papierowych” pozycja poszczególnych instrumentów płatniczych na rynku również ulegnie zmianie na korzyść płatności elektronicznych. Nastąpi racjonalizacja i usprawnienie funkcjonowania infrastruktur międzybankowych. Mechanizmy rozliczeń i rozrachunku mogą stać się bardziej efektywne dzięki wprowadzeniu systemów elektronicznego transferu funduszy.
  • Banki o zasięgu międzynarodowym osiągną znaczne oszczędności, jeśli zastąpią lokalne instrumenty płatnicze zestawem instrumentów paneuropejskich i zredukują ilość połączeń z wieloma platformami rozliczeniowymi.
  • Banki działajace w obrębie jednego tylko państwa będą mogły podnieść efektywność swoich operacji wewnętrznych, a wiele spośród nich poszukiwać będzie zapewne korzyści skali i przetwarzania poprzez outsourcing funkcji operacyjnych i produkcyjnych.
  • Wraz z wprowadzeniem SEPA rynki geograficzne i narodowe przestaną być barierą. Nawet mniejsze banki krajowe i regionalne uzyskają mozliwość konkurowania na płaszczyżnie pan-europejskiej - sama obecność fizyczna nie będzie już istotna. Pan-europejscy przedsiębiorcy i detaliści szukać będą banku, który zapewni im transgraniczne produkty i usługi, tak aby mogli czerpać z korzyści, jakie przynosi SEPA.
  • Dzięki zniesieniu ograniczeń w dostępie i korzystaniu z systemów, instytucje finansowe będą mogły dokonywać wyboru infrastruktury do rozliczania płatności transgranicznych i rozrachunku na podstawie kryteriów jakości i ceny usług.