sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Inne dokumenty

x ROZPORZĄDZENIE SEPA END-DATE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009
x ECB: 6th SEPA Progress Report
x Dyrektywa o Usługach Płatniczych na Rynku Wewnętrznym- wersja ostateczna, tłumaczenie na język polski.
x World Payments Report 2007 (Capgemini, EFMA, ABN Amro).
x Karty płatnicze w koncepcji SEPA- Mariusz Szpringer