sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

IBAN

International Banking Account Number

IBAN jest międzynarodowym standardem numeru rachunku bankowego.  Służy do oznaczania rachunków bankowych zarówno  osób fizycznych jak i prawnych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, najczęściej bank.

Standard IBAN został wybrany przez europejski system płatniczy do oznaczania numerów rachunków bankowych dla płatności nominowanych w euro w obrocie transgranicznym  oraz w Strefie Euro. Skutkiem przyjęcia takich ustaleń jest obowiązek umieszczania numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN we wszystkich dyspozycjach płatniczych nominowanych w euro.

Każdy bank strefy euro lub prowadzący rozliczenia w euro musi oznaczać rachunki bankowe nominowane w euro identyfikatorem IBAN.

Ten obowiązek dotyczy także banków polskich. Każdy polski bank ma obowiązek przekazać klientowi informację o numerze IBAN dla rachunku bankowego nominowanego w euro.

Polski system  oznaczania numerów rachunków bankowych obowiązujący od dnia 1 lipca 2004 r. pozwala w sposób prosty utworzyć numer rachunku bankowego w standardzie IBAN, poprzez dopisanie dwóch liter PL przed numerem rachunku bankowego. Tym niemniej, klient powinien się upewnić w banku, czy jest to poprawne oznaczenie. Dla klientów, którzy mają w polskim banku rachunek prowadzony w euro i za jego pośrednictwem prowadzą rozliczenia w tej walucie, bank jest zobowiązany zamieszczać ten identyfikator na każdym okresowym wyciągu operacji z tego rachunku.

Standard IBAN jest stosowany również przez SWIFT do przeprowadzenia operacji płatniczych nominowanych także w innej walucie niż euro.

W kontaktach handlowych, w wyniku których przeprowadzane są operacje płatnicze  z kontrahentami zagranicznymi należy obowiązkowo podawać IBAN dla transakcji nominowanych w euro oraz zaleca się podawanie numeru rachunku bankowego IBAN dla transakcji w  pozostałych walutach.

Równocześnie należy pamiętać, że zamieszczenie w dyspozycji płatniczej  identyfikatora rachunku bankowego w standardzie IBAN pociąga za sobą konieczność podania drugiego identyfikatora, tym razem identyfikatora banku czyli BIC.

 

BIC 

BIC jest ośmio - lub jedenasto-znakowym identyfikatorem banku, który służy do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym.

Zasada jest następująca:

  • każdy bank, który przystępuje do obszaru stosowania SEPA musi posiadać BIC,
  • każdy bank, który korzysta z usług systemu EuroElixir  musi posiadać BIC,
  • każdy bank, który w obrocie międzynarodowym ( nie tylko europejskim) do przekazywania transakcji płatniczych korzysta z usług  SWIFT, posiada swój identyfikator BIC.

W przypadku banku polskiego informację o BIC Klientowi powinien podać bank prowadzący dany rachunek bankowy.

 

Zamieszczone są tutaj dane dotyczące banków działających w Polsce.

W przypadku płatności kierowanych do banku polskiego systemem EUROElixir, identyfikator  BIC jest dołączany automatycznie.

Kierując płatności nominowane w euro do banku poza Polską, należy dołączyć BIC tego banku. Identyfikator ten powinien podać posiadacz rachunku  w dyspozycji płatniczej wraz z numerem IBAN.

Identyfikator IBAN składa się z 4 elementów:

  • kod kraju,
  • liczba kontrolna,
  • numer banku/ numer rozliczeniowy,
  • numer rachunku bankowego w danym banku.

O ile wyliczony numer rachunku bankowego IBAN w pełnym brzmieniu jest stosowany w obrocie międzynarodowym, to poszczególne jego elementy są określane przez krajowe instytucje prowadzące rachunek bankowy - numer banku/ numer rozliczeniowy i numer rachunku bankowego w danym banku.

Liczba kontrolna jest wyliczana za pomocą algorytmu podanego w normie PN-ISO 7064:1998 – Przetwarzanie danych – systemy znaków kontrolnych.

Długość międzynarodowego numeru rachunku bankowego jest stała dla każdego krajowego systemu płatniczego i dla polskiego systemu płatniczego wynosi 28.

Polski identyfikator IBAN, poza dwuliterowym kodem kraju (PL) składa się  wyłącznie z samych cyfr.

 

Sprawdzanie poprawności numeru IBAN

Poprawność numeru rachunku płatniczego w standardzie IBAN nadanego w Polsce można sprawdzić wpisując go do wyszukiwarki numerów banków dostępnej na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego - http://www.ewib.nbp.pl/, gdzie można również uzyskać informację o banku, który obsługuje dany rachunek oraz informację na temat powiązanego z nim kodu BIC wykorzystywanego w transakcjach SEPA.

Podstawa: Norma PN-ISO 13616:1998 – Bankowość i pokrewne usługi finansowe – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (IBAN)

 

Na stronie Europejskiego Banku Centralnego opublikowany jest wykaz podmiotów, które w państwach SEPA nadają bankowe identyfikatory wykorzystywane w budowie numerów IBAN:  http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/about/countries/html/index.en.html#bankident