sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Warsztaty SEPA 05.12.2012 r.

Dnia 5 grudnia 2012 r. odbyły się Warsztaty SEPA dotyczące Rozporządzenia SEPA end-date oraz wynikających z niego wniosków dla Polski.
Spotkanie miało formę dyskusji, w której udział wzięli Reprezentanci Banków- Członków SEPA, Narodowego Banku Polskiego oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej. Organizatorzy mieli przyjemność gościć również przedstawiciela Ministerstwa Finansów.
Warsztaty otworzył Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich Pan Jerzy Bańka, natomiast prowadził Koordynator Krajowy Programu SEPA - Pan Paweł Widawski.


Starterami do dyskusji były następujące wystąpienia:

x Plan nowej struktury SEPA Polska - Ewelina Stępnik, Sekretarz SEPA Polska
x Główne wymogi Rozporządzenia SEPA end-date - Paweł Bułgaryn, Ministerstwo Finansów
x Potrzeba stworzenia Planu działań na kolejne lata – Roadmap 2013-2016 - Ewelina Stępnik, Sekretarz SEPA Polska

 

Najważniejsze ustalenia i wnioski z dyskusji:

  • Uczestnicy szeroko dyskutowali nad propozycją nowej struktury SEPA Polska. Ustalono, że materiał zostanie zamieszczony na stronie sepapolska.pl z dodatkowym terminem na konsultacje do 20 grudnia br. Na tej podstawie zostanie przygotowany materiał do ostatecznego zatwierdzenia przez reprezentantów Banków- Członków SEPA Polska. Przewidywane jest, że materiał będzie gotowy na początku przyszłego roku.
  • Podczas dyskusji zwrócono uwagę na kluczowe kwestie związane z wejściem w życie Rozporządzenia SEPA end-date. Ustalono, że od początku roku 2013 będzie prowadzony cykl spotkań, mający na celu przygotowanie Planu działań na kolejne lata - Roadmap 2013-2016. Wskazany jest w nich aktywny udział reprezentantów wszystkich banków- członków SEPA Polska
  • Jednym z wymogów, jakie nakłada na banki Rozporządzenie SEPA end-date, jest zasada IBAN only. Uzgodniono, że kwestia ta, jako szczególnie problematyczna, będzie wymagała dodatkowych ustaleń z NBP oraz być może ze środowiskiem europejskim.