sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Dokumenty Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC)

Legislacja

 

x Uwagi EPC do kwestii zarządania SEPA z dokumentu EC Paper on SEPA Governance (ang)

 

 

 

Polecenie przelewu i polecenie zapłaty SEPA

 

x 2017 SEPA Credit Transfer rulebook version 1.1                                                            
x 2017 SEPA Instant Credit Transfer rulebook version 1.1
x 2017 SEPA Direct Debit Core rulebook version 1.1
  2017 SEPA Direct Debit Business-to-Business rulebook version 1.1

 

 

 

 Archiwalne Zestawy Zasad Polecenia Przelewu i Polecenia Zapłaty SEPA

x SCT Rulebook v. 6.1 (Zestaw Zasad Polecenia Przelewu SEPA 6.1)                                                              
x SDD Core Rulebook v. 6.1 (Zestaw Zasad Podstawowego Polecenia Zapłaty SEPA)
x SDD B2B Rulebook v. 4.1 (Zestaw Zasad Biznesowego Polecenia Zapłaty SEPA)
x SCT Rulebook v. 7.1 (Zestaw Zasad Polecenia Przelewu SEPA 7.1)                                                              
x SDD Core Rulebook v. 7.1 (Zestaw Zasad Podstawowego Polecenia Zapłaty SEPA)
x SDD B2B Rulebook v. 5.1 (Zestaw Zasad Biznesowego Polecenia Zapłaty SEPA)

 

x SDD B2B Rulebook version 3.1
x SCT Rulebook v. 5.1
x SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook v 4.1
x SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook v 3.2 - Zestaw Zasad Systemu Polecenia Przelewu SEPA

 

 

Karty SEPA

  

x SEPA Cards Framework v.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Kompendium na temat SEPA

 

x Repozytorium dokumentów Europejskiej Rady ds. Płatności
x Making SEPA a Reality - the definitive Guide to the Single Euro Payments Area (interactive)
x SEPA for the Public Sector (interactive)
x Shortcut to the SEPA Data Format
x SEPA for Business (interactive)
x Shortcut to the SEPA Direct Debit Schemes
x Shortcut to the SEPA Credit Transfer Schemes
x Mapa drogowa SEPA
x Jak urzeczywistnić SEPA
x List otwarty do Banków planujących przystąpienie do Systemów SEPA
x SEPA for Media