sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Cele

Krajowe asocjacje bankowe wszystkich państw należących do obszaru SEPA zobowiązane były do zbudowania krajowych struktur organizacyjnych i przygotowania narodowych planów implementacji SEPA .W związku z tym wymogiem, Zarząd Związku Banków Polskich, będącego Członkiem Europejskiej Rady ds. Płatności, zatwierdził na początku drugiej połowy 2006 roku, przygotowany przez Biuro ZBP, projekt struktury organizacji wdrożenia Programu SEPA w Polsce.

Wspomniana decyzja stanowi, że „ w interesie krajowego środowiska bankowego i poszczególnych banków niezbędna jest współpraca i centralna koordynacja programu SEPA, zatem w Polsce ośrodek implementacji SEPA umiejscowiony będzie w ZBP, strategiczne decyzje zaś podejmowane będą przez Zarząd ZBP, jako ciała nadrzędnego w strukturze SEPA”.

Struktura organizacyjna implementacji Programu SEPA w Polsce nosi nazwę SEPA Polska - SEPA PL.

Misją SEPA Polska jest „ przygotowanie polskiego systemu bankowego do wdrożenia Programu SEPA oraz prowadzenie działań dostosowujących i koordynujących implementację w sposób uwzględniający lokalną specyfikę i interes polskiego systemu płatniczego”, zaś głównymi celami „wyznaczenie na poziomie krajowym struktury implementacji Programu SEPA w polskim środowisku bankowym przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego i władz publicznych oraz Koordynacja działalności o charakterze międzybankowym związanej z koniecznością przygotowania planu implementacji SEPA oraz implementacją w polskim sektorze bankowym programu SEPA oraz wsparcie środowiska bankowego oraz innych podmiotów w dostosowaniu się do standardów SEPA”.