sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Dodatkowy 6-miesięczny termin na migrację SEPA w strefie euro/ 19 lutego 2014 r.

W załączonym linku znajdą Państwo informację prasową Rady Unii Europejskiej nt. przyjęcia Regulacji zmieniającej Rozporządzenie SEPA end-date w zakresie dodatkowego 6-miesięcznego terminu na migrację SEPA. Państwa strefy euro muszą być w pełni zmigrowane do standardów SEPA w zakresie polecenia przelewu i polecenia zapłaty od 1 sierpnia 2014 r.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/141058.pdf

 

Dodatkowy okres przejściowy nie oznacza de facto wydłużenia terminu na migrację wynikającego z Rozporządzenia SEPA end-date, gdyż w dalszym ciągu państwa strefy euro muszą dostosować się do wymogów Rozporządzenia SEPA end date do dnia 1 lutego 2014 r.

Zmiana polega jedynie na tym, że obok dostosowanych transakcji polecenia zapłaty i polecenia przelewu, jeszcze przez 6 dodatkowych miesięcy, będą mogły funkcjonować systemy krajowe.