sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Zakres SEPA

SEPA będzie obszarem gdzie obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty gospodarcze będą mogły dokonywać i otrzymywać płatności w euro, na obszarze Europy, zarówno transgranicznie jak i w granicach państw członkowskich według takich samych, prostych zasad, regulacji prawych i zobowiązań bez względu na położenie obywateli i przedsiębiorców. W pierwszej kolejności program SEPA zostanie wdrożony w Strefie Euro. W pozostałych krajach Europy (definiowanej jako 27 państw członkowskich + Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria), poza Strefą Euro będzie istniała możliwość uczestnictwa w systemach płatności w euro a środowiska bankowe w tych krajach będą mogły przyjąć standardy SEPA i praktyczne ich aspekty wnosząc wkład w budowę jednolitego rynku dla usług płatniczych.

Rocznie, w samej Strefie Euro przetwarzanych jest 50 miliardów1 detalicznych transakcji elektronicznych i około 2 do 4 razy więcej transakcji gotówkowych. Ta olbrzymia liczba generowana jest przez około 310 milionów2 obywateli, 16-18 milionów3 małych i średnich przedsiębiorców, w tym 7-8 tysięcy banków4, 4,5 miliona punktów sprzedaży i 240 tysięcy bankomatów. Mając na uwadze rozmiar rynku, koszty migracji dla banków mają znaczenie podstawowe. Jednak długoterminowa wydajność i wzrost konkurencji są nie mniej istotne i ostatecznie zrekompensują początkowe wydatki w stopniu większym niż jest oczekiwany.

 

 * nie tylko transakcje w euro

Dziś - różnorodność na poziomie krajowym

Jutro - Harmonizacja SEPA
Rozwiązania krajowe/lokalne Wspólne rozwiązania wraz z dodatkowymi usługami opcjolanymi (AOS)
Różne systemy, doświadczenie użytkowników, standardy, prawo ochrony konsumenta Wspólne systemy płatnicze, doświadczenie użytkowniików, jednolite standardy, zharmonizowane prawo ochrony konsumentów
Brak interoperacyjności krajowych systemów Zwiększona interoperacyjność
Różne implementacje krajowe Harmonizacja i konsolidacja
Zwiększone ryzyko i poziom złożoności Zredukowana złożoność, zwiększona wydajność

 

SEPA będzie miała wpływ na wszystkie płatności w euro na całym obszarze Unii Europejskiej. W fazie implementacji w pierwszej kolejności ma zostać dokonana w Strefie Euro, który aktualnie obejmuje 13 Państw Członkowskich. Program zmian diametralnie zmieni ich narodowe środowiska płatnicze. Państwa, które będą sukcesywnie przystępować do Strefy Euro, przechodzić będą przez podobny proces. Dziś co najmniej 70% spośród wszystkich bezgotówkowych płatności w państwach EU27 dokonywanych jest w euro. Od początku, czyli od stycznia 2008 wszystkie państwa nie należące do Strefy Euro będą mogły uczestniczyć w Programie SEPA w zakresie płatności w euro, będą również mogły przyjąć standardy SEPA dla krajowych instrumentów płatniczych. W praktyce większość banków z całego obszaru SEPA (27 + 4) aktywnie uczestniczących w dokonywaniu transakcji w euro przyjmie Systemy SEPA i będzie wydawać karty zgodne z SEPA Cards Framework.

  • 1 Niebieska Księga EBC 2004 (dot.także bankomatów)
  • 2 Niebieska Księga EBC 2004
  • 3 Obserwacje nt. Europejskich SMEs, 2003
  • 4 Liczba szacunkowa