sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Komponenty SEPA

W procesie projektowania SEPA Europejska Rada ds. Płatności przyjęła dwa różne, lecz uzupełniające się podejścia konstrukcyjne. Dla Systemów Elektronicznych Transferów wybrano strategię „zastępowania”- istniejące krajowe systemy mają zostać zastąpione przez nowe, wspólne dla całego obszaru SEPA systemy Polecenia Przelewu i Polecenia Zapłaty. Inne podejście przyjęto natomiast dla wysoce złożonego biznesu kartowego. Tu strategia polega na adaptacji istniejących systemów do nowego zestawu zasad i standardów technicznych oraz przetwarzania. Kluczowym elementem obydwóch tych strategii jest wyraźne oddzielenie systemu od infrastruktury i umożliwienie zwiększonej konkurencji pomiędzy uczestnikami rynku. Głównymi produktami tego procesu konstrukcyjnego były dwa Zbiory Zasad (tzw. Rulebooks) dla nowych instrumentów SEPA Polecenie Zapłaty i Polecenia Przelewu, uzupełniane przez zestaw dokumentów drugoplanowych. Ponadto opracowany został dokument ramowy dot. Kart - SEPA Cards Framework, który został zatwierdzony i będzie implementowany przez banki, systemy kartowe oraz podmioty przetwarzające transakcje kartowe (procesorzy).

Ponieważ euro, jako wspólna waluta Sterfy Euro, odniosło już sukces na całym obszarze obowiązywania, w Programie SEPA znajduje się również część poświęcona banknotom i monetom. Plany zawierają stworzenie nowej struktury harmonizacyjnej jak również przetwarzania dla masowej dystrybucji euro. Plany te dotyczyć będą także rozwoju strategii wycofywania gotówki poprzez zachęcanie konsumentów i przedsiębiorców do korzystania z płatności kartowych i elektronicznych, które przysporzą wiele oszczędności społeczeństwu.

Architektura biznesowa instrumentów SEPA opiera się na kilku różnych obszarach aktywności. Po pierwsze będzie to płaszczyzna konkurencji między bankami, które będą konkurować między sobą w dostarczaniu klientom produktów oraz usług SEPA. Druga płaszczyzna to współpraca systemowa. Chodzi tu o bazę współpracy w celu dostarczenia wspólnych standardów, zasad oraz osiągnięcia interoperacyjności. Trzecia płaszczyzna to infrastruktura przetwarzania. Pomimo tego, iż banki rzeczywiście współpracują, aby sprostać wspólnym potrzebom, to płaszczyzna przetwarzania jest głównym obszarem konkurencji.