sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Spotkanie 18 lipca 2011r. z Przewodniczącym EPC- Panem Gerardem Hartsinkiem

Dnia 18 lipca 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie Przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC)– Pana Gerarda Hartsinka, przedstawicieli Związku Banku Polskich oraz polskich przedstawicieli na Plenary EPC z przedstawicielami Ministerstwa Finansów – w tym z Wiceministrem Finansów – Panem Wiesławem Szczuką. Spotkanie to, zainicjowane i zaaranżowane przez polskie środowisko bankowe miało na celu zwrócenie uwagi Polski, jako kraju który przez najbliższe 6 miesięcy sprawuję Prezydencję w Unii Europejskiej, na najważniejsze kwestie dotyczące tworzenia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (program SEPA).
Pan Przewodniczący Hartsink na wstępie wyjaśnił rolę i funkcję EPC, jako ciała decyzyjnego i koordynacyjnego europejskiego sektora bankowego w zakresie płatności. Kluczową sprawą omawianą w trakcie spotkania, był projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi techniczne dla polecenia przelewu i polecenia zapłaty w euro. Jak poinformował Pan Przewodniczący Hartsink idea utworzenia tego rodzaju aktu powstała w wyniku przekonania, iż warunkiem sukcesu programu SEPA jest stworzenie odpowiednich regulacji normatywnych, przewidujących w szczególności wiążącą Państwa członkowskie datę końcową projektu.
W tym świetle Przewodniczący EPC zapoznał Pana Wiceministra Szczukę i innych zebranych z oficjalnym stanowiskiem Europejskiej Rady ds. Płatności dotyczącym najistotniejszych zagadnień, które w ramach Rozporządzenia wciąż budzą poważne obawy europejskiego sektora bankowego. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:

  • nałożony Rozporządzeniem zakaz stosowania opłat MIF przy transakcjach polecenia przelewu i polecenia zapłaty w euro, który stanowi istotną ingerencję prawodawcy w sferę, która zdaniem EPC powinna zostać pozostawiona regulacji rynkowej
  • obligatoryjność stosowania dodatkowych funkcji potwierdzania polecenia zapłaty („checking features”) które obecnie stosowane są fakultatywnie w zależności od potrzeb rynku;
  • nałożenie na dostawców usług płatniczych obowiązku zapewnienia Interoperacyjności schematów („Schemes interoperability”), tj. jednakowości zasad stosowanych w ramach tych schematów do krajowych i międzynarodowych transakcji. Rozporządzenie powinno odnosić się jedynie do Interoperacyjności Systemów („System Interoperability”) a nie do poszczególnych schematów;
  • przekazanie Komisji uprawnienia do zmian warunków technicznych zawartych w Rozporządzeniu.

Przedstawiciel Związku Banków Polskich, reprezentant Polski na spotkaniach Plenary EPC- Pan Profesor Remigiusz Kaszubski zaznaczył, iż stanowisko EPC jest w pełni popierane przez polski sektor bankowy, co było podkreślane w dotychczasowych rozmowach z przedstawicielami MF oraz kierowanych  oficjalnych pismach. Zwrócił również uwagę na fakt, iż Związek Banków Polskich jako reprezentant polskiego sektora bankowego, uczestniczył w projekcie SEPA od momentu jego powstania i dokłada wszelkich starań w celu sprawnej i efektywnej jego realizacji.
Z zadowoleniem odnotowaliśmy, iż przedstawiciele MF wykazują zainteresowanie poruszoną tematyką i wyrażają zrozumienie przedstawianych przez EPC argumentów.


Sporządziła: Ewelina Stępnik
Zatwierdził: prof. Remigiusz Kaszubski

II Forum Rynku Usług Płatniczych – „Innowacje w płatnościach”

W dniach 3, 4 listopada 2011 r. odbyło się II Forum Rynku Usług Płatniczych- najważniejsze wydarzenie konferencyjne środowiska bankowego, poświęcone rynkowi płatności. Wydarzenie odbyło się pod hasłem ”Innowacje w płatnościach”.

 

II Forum Rynku Usług Płatniczych – „Innowacje w płatnościach”

W dniach 3,4 listopada 2011 r. odbyło się II Forum Rynku Usług Płatniczych- najważniejsze wydarzenie konferencyjne środowiska bankowego, poświęcone rynkowi płatności. Wydarzenie odbyło się pod hasłem ”Innowacje w płatnościach”, a jego tematyka była zadedykowana w szczególności:

  • Płatnościom mobilnym
  • Płatnościom bezstykowym
  • Płatnościom biometrycznym
  • Płatnościom internetowym i przy użyciu kart
  • Płatnościom gotówkowym; Innowacyjnym metodom użycia gotówki

Uwaga uczestników Forum została skupiona w głównej mierze na Ustawie o usługach płatniczych implementującej do prawa polskiego Dyrektywę o Usługach Płatniczych (PSD) oraz skutkach tej zmiany legislacyjnej na rozwój innowacji płatniczych. Co więcej, zwrócono uwagę, iż na efektywny postęp w dziedzinie nowoczesnych metod płatności mają wpływ przede wszystkim: edukacja i marketing (skierowane zarówno do klienta jak i akceptanta), prostota systemu oraz rentowność (szczególnie w przypadku transakcji niskokwotowych).

W Konferencji jako prelegenci i dyskutanci udział wzięli członkowie Zarządów oraz prominentni eksperci z wiodących firm technologicznych oraz banków.
(więcej informacji o uczestnikach na stronie www.forumplatnosci.pl)
Paneliści - przedstawiciele firm technologicznych- zaprezentowali uczestnikom swoje najnowsze produkty i usługi którymi sukcesywnie udoskonalają i unowocześniają polski rynek płatności.
Partnerzy Forum: Złoty Partner MasterCard, Srebrny Partner Visa, oraz Andra, DeCoBa, First Data, Hitachi, Impaq, It Card, KIR S.A., Kłos, Omikron, PayU, Sky Cash, Wincor Nixdorf,
a także Bankier.pl, Miesięcznik Finansowy Bank oraz Polska the Times.

 

Sprawozdanie z Migracji SEPA w 2011 r.

Sprawozdanie z migracji SEPA w 2011 r.

5th Commission Services survey on the migration of Public Administrations to SEPA

Kolejne badanie Komisji Europejskiej opisujące poziom migracji administracji publicznej na instrumenty SEPA.

Raport dostępny jest na stronie: http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/publ_adm_migration-2011_11_en.pdf

Rozporządzenie SEPA przyjęte 7 lutego 2012r. przez Parlament Europejski

Przedstawiamy informację prasową na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009, które w 7 lutego została przyjęta przez Parlament Europejski. Aktualnie trwają prace polskich tłumaczy nad przygotowaniem polskiej wersji Rozporządzenia SEPA.

Informacja prasowa