sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Konsultacje w zakresie zmian związanych z tzw. Nowym EPC/ 31 października 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 października br. Europejska Rada ds Płatności otworzyła 90 dniowy proces konsultacji dokumentu Scheme Management Internal Rules, opisującego zasady związane z zarządzaniem schematami SEPA (polecenia przelewu, polecenia zapłaty zwykłego oraz biznesowego). 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-news/information-for-scheme-participants-epc-launches-public-consultation-on-draft-revised-scheme-management-internal-rules-comments-are-invited-by-30-january-2015/

 

Zaproponowane zmiany związane są z projektem Nowego EPC, który ma na celu dostosowanie struktury Rady do zmian jakie zaszły w ostatnich miesiącach w zakresie projektu SEPA. Od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (w skrócie zwane Rozporządzeniem SEPA end-date), między podmiotami takimi jak SEPA Council oraz Europejska Rada ds. Płatności (EPC) trwały ustalenia dotyczące nowych zasad Zarządzania SEPA na poziomie europejskim, w wyniku czego 18 grudnia 2013 r. Rada Prezesów (Europejskiego Banku Centralnego) zatwierdziła utworzenie Rady ds. Płatności Detalicznych w Euro (Euro Retail Payments Board, ERPB ). Ten nowy podmiot, powołany w miejsce Rady ds. Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Rada SEPA- SEPA Council), będzie działać na rzecz rozwoju zintegrowanego, innowacyjnego i konkurencyjnego rynku płatności detalicznych w euro na terenie Unii Europejskiej. 

Celem powołania przez Europejski Bank Centralny nowej Rady jest stworzenie szerszego niż dotychczas forum współpracy podmiotów zaangażowanych w SEPA – a więc nie tylko dostawców usług płatniczych, lecz również odbiorców, użytkowników płatności SEPA. Z tego względu ERPB składa się z przedstawicieli środowisk użytkowników usług płatniczych, reprezentantów dostawców usług płatniczych, oraz z przedstawicieli banków centralnych – 5 przedstawicieli strefy euro oraz 1 przedstawiciel banku centralnego spoza strefy euro. Na tę funkcję wybrany został Pierwszy Zasępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego – Pan Piotr Wiesiołek.
Zaproponowany skład obejmuje zarówno popytową jak i podażową stronę rynku płatności detalicznych. W skład wchodzą również przedstawiciele Komisji Europejskiej. Główną rolą ERPB jest wytyczanie strategicznych celów i zadań w obszarze jednolitych płatności w Europie, wskazywanie najistotniejszych wyzwań w zakresie SEPA, a także koordynowanie ich prawidłowego i efektywnego wykonania. Radzie przewodniczyć będzie reprezentant Europejskiego Banku Centralnego.

Do zmian przygotowywać zaczęła się również Europejska Rada ds. Płatności. Opracowanie propozycji rekonstrukcji niektórych jednostek działających w ramach EPC zapowiadane było już w 2012 roku.

 

Więcej informacji o zmianach w EPC znajda Państwo pod poniższym linkiem

 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/newsletter/article/?articles_uuid=898741EA-5056-B741-DBDAE885C76AEDAE